આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર અને ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષાની OMR શીટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.    |    College Transfer Application    |    Click Here To Download Hall Ticket Ph.D Entrance Test 2021    |    Online Application for Ph.D. Admission    |    Admission 2022-23    |    B.Ed/M.Ed Admission 2021-23 Online Registration and Login    |    Apply for Provisional Admission Eligibility Certificate (PAEC)    |    Apply Re-checking/Re-assessment Online    |    Pay Online University Fees    |    Apply Online Application for Affiliation    |    

Prof. Pratapsinh Chauahan

VICE CHANCELLOR

It is with great pleasure and pride I have taken charge as the Vice Chancellor of Shri Govind Guru University, Godhra, Gujarat. I take this opportunity to express my sincere gratitude to Government of Gujarat, especially Shri Vijay Rupani, Hon. Chief Minister of Gujarat and ....Read More


Dr. Anil Solanki

REGISTRAR

It gives me immense pleasure and pride to welcome you to Shri Govind Guru University, Godhra established by Government of Gujarat, Act. No. 24/2015.

The university provides excellent environment of learning and research.

Our objective is to improve the st....Read More


Welcome to Shri Govind Guru University, Godhra (SGGU)

Shri Govind Guru University was established by the Government of Gujarat vide Gujarat Act No. 24/2015. The Head Quarter of the University is Godhra Panchmahals. The Jurisdiction of the University spread over Five District of Gujarat State i.e. Panchmahals, Dahod, Mahisagar, Chhota Udepur and Vadodara (Rural). All the colleges/institutions situated in the above districts are affiliated with this University. At present 172 colleges are affiliated with Shri Govind Guru University.

University Updates
View All